احتمال وجود حیات بیگانه فرازمینی از دهه‌ها پیش یکی از جذاب‌ترین و وسوسه‌انگیزترین پرسش‌های عمومی است، اما هنوز بشر هیچ مدرکی دال بر وجود یا عدم وجود حیات در خارج از زمین پیدا نکرده است.   یک تحقیق علمی جدید در پاسخ به چرایی نزدیک نشدن فرازمینی‌ها به زمین، این فرضیه را مطرح می‌کند […]

 

احتمال وجود حیات بیگانه فرازمینی از دهه‌ها پیش یکی از جذاب‌ترین و وسوسه‌انگیزترین پرسش‌های عمومی است، اما هنوز بشر هیچ مدرکی دال بر وجود یا عدم وجود حیات در خارج از زمین پیدا نکرده است.

 

یک تحقیق علمی جدید در پاسخ به چرایی نزدیک نشدن فرازمینی‌ها به زمین، این فرضیه را مطرح می‌کند که «شاید آن‌ها نمی‌توانند ساکنان زمین را پیدا کنند.»

 

کلودیو گریمالدی، پژوهشگر «اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان» سوئیس در مقاله تحقیقی خود، احتمال می‌دهد که زمین ممکن است در موقعیتی قرار دارد که یک نقطه کور برای امواج رادیویی و سایر علایم ارسالی از فرازمینی‌ها باشد

 

  • منبع خبر : عصر فوری