علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، درباره نحوه پر کردن فاصله حق بیمه، اظهار کرد: اگر کارگر اشتغال به کار داشته، ولی کارفرما آن را پرداخت نکرده است در این شرایط طبق ماده ١۴٨ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارگر می‌تواند با مراجعه به هیئت‌های تشخیص […]

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، درباره نحوه پر کردن فاصله حق بیمه، اظهار کرد: اگر کارگر اشتغال به کار داشته، ولی کارفرما آن را پرداخت نکرده است در این شرایط طبق ماده ١۴٨ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارگر می‌تواند با مراجعه به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و ادارات کار، بیمه خود را مطالبه کند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، ادامه داد: اگر کارگر قرارداد کارش به اتمام برسد و کارفرما نیازی به کار آن نداشته باشد لذا بیمه‌ای هم برای وی رد نمی‌شود در نتیجه کارگر هم نمی‌تواند هیچ ادعایی بابت سال‌هایی که شاغل نبوده، داشته باشد همچنین قانونی هم برای امکان خرید فاصله حق بیمه تعریف نشده تا زمانی که کارگر اشتغال بکار پیدا کند و برای وی بیمه رد شود.

  • منبع خبر : طلا