🔹مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: حداکثر جذب نیروی‌های بومی را در دستور کار داشته و نیاز استخدامی در صنعت نفت را در دستور کار و تصویب داریم.   🔸تا سه ماه آینده آزمون استخدامی صنعت نفت را برگزار خواهیم کرد.   🔹بنده و همکارانم در حوزه منابع انسانی […]

 

🔹مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: حداکثر جذب نیروی‌های بومی را در دستور کار داشته و نیاز استخدامی در صنعت نفت را در دستور کار و تصویب داریم.

 

🔸تا سه ماه آینده آزمون استخدامی صنعت نفت را برگزار خواهیم کرد.

 

🔹بنده و همکارانم در حوزه منابع انسانی با هدف برطرف شدن مشکلات و چالش‌ها در هر استان یک نماینده معرفی کرده‌ایم تا مشکلات به وسیله این حلقه ارتباطی به مرکز ارائه شود.

 

🔸قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت (ماده ۱۰) که از سال ۹۹ اجرایی شد. اجرای این قانون به صورت ناقص بود و خوشبختانه با دستور ویژه وزیر نفت هم‌اکنون به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ایم و امیدواریم این مشکل را برطرف کنیم.

 

  • منبع خبر : نفتگرام