????به گفته مقداد تکلوزاده، دبیر انجمن ملی خرمای ایران، حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که شاهد فروش نخل‌های کشور به ثروتمندان و شهرداران کشورهای شمالی مانند آذربایجان و ارمنستان و با حجم بیشتر به کشورهای عرب مناطق جنوبی هستیم. ????از حدود دو سال پیش، فروش نخل‌ها شتاب گرفته و شکل آن تغییر کرده […]

 

????به گفته مقداد تکلوزاده، دبیر انجمن ملی خرمای ایران، حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که شاهد فروش نخل‌های کشور به ثروتمندان و شهرداران کشورهای شمالی مانند آذربایجان و ارمنستان و با حجم بیشتر به کشورهای عرب مناطق جنوبی هستیم.

????از حدود دو سال پیش، فروش نخل‌ها شتاب گرفته و شکل آن تغییر کرده است، قبلا نخلستان‌داران نخل‌های کم‌ثمر و ضعیف را ریشه‌کن می کردند و می‌فروختند، اما اکنون نخل‌های پرثمر و جوان نیز قربانی می‌شوند.

????همین چند ماه پیش بود که خشکسالی و نپرداختن حقابه به پایین دستی ها باعث صحنه های دلخراشی از مرگ ماهی ها و گاومیش ها در هورالعظیم و شادگان شد و حالا نخل‌های سر به فلک کشیده به دلیل بی آبی از ریشه جدا و به قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شوند.

????انگار پرداخت نشدن حقابه کشاورزان راهی برای آن ها جز فروش نخل آن هم نخل های ۱۰ تا ۱۲ ساله باقی نگذاشته و این یعنی از دست رفتن سرمایه ۱۰ تا ۱۲ ساله‌ای که منابع با ارزش آب، خاک و نیروی انسانی کشور برای آن صرف شده است، آن هم به بهای اندک یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰