نرخ تورم استان‌ها اعلام شد ?در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است نرخ تورم ماهانه بوشهر ۱.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم استان‌ها اعلام شد

?در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است

نرخ تورم ماهانه بوشهر ۱.۸ درصد بوده است.

  • منبع خبر : خبرجنوب