نرخ تورم استان‌ها اعلام شد 🔹در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است نرخ تورم ماهانه بوشهر ۱.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم استان‌ها اعلام شد

🔹در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است

نرخ تورم ماهانه بوشهر ۱.۸ درصد بوده است.

  • منبع خبر : خبرجنوب