در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شده است، نرخ تورم کل کشور در مردادماه ۱۴۰۰ به ۴۵،۲ درصد رسیده است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۴٫۶ درصد برای دهک ششم تا ۵۰ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها […]

در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شده است، نرخ تورم کل کشور در مردادماه ۱۴۰۰ به ۴۵،۲ درصد رسیده است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۴٫۶ درصد برای دهک ششم تا ۵۰ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۴٫۸ درصد برای دهک دهم تا ۵۹٫۳ درصد برای دهک دوم است، هم‌چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» بین ۳۳٫۳ درصد برای دهک اول تا ۴۸٫۸ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵،۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶،۲ درصد) ۰،۸ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰٫۵ واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

  • منبع خبر : طلا