? شاخص فلاکت در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۵۵٫۴  واحد درصد رسیده است. این مقدار از شاخص فلاکت در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. ?اگر روند افزایش شاخص فلاکت را از سال ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ بررسی کنیم، در می‌یابیم که این افزایش شاخص فلاکت ناشی از افزایش نرخ بیکاری نبوده، زیرا […]

 

? شاخص فلاکت در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۵۵٫۴  واحد درصد رسیده است. این مقدار از شاخص فلاکت در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.

?اگر روند افزایش شاخص فلاکت را از سال ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ بررسی کنیم، در می‌یابیم که این افزایش شاخص فلاکت ناشی از افزایش نرخ بیکاری نبوده، زیرا نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ حدود دوازده درصد بوده اما در تابستان سال جاری به حدود ۹٫۶ درصد رسیده است.

?از طرفی نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۲۶٫۹ درصد بوده و در تابستان سال جاری به حدود ۴۵٫۸ درصد رسیده است. پس افزایش شاخص فلاکت در چهار سال اخیر را می توان با قطعیت متوجه افزایش تورم دانست.

?در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد این شاخص روند رو به رشدی داشته است و در سال های پایانی ریاست جمهوری او کشور تقریبا بیشترین مقدار شاخص فلاکت را تجربه کرده است.

?در دوره اول ریاست جمهوری روحانی شاخص فلاکت یک روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است، اما دوره دوم ایشان روند شاخص فلاکت افزایشی بود.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰