نصیربوشهر – زهرا جوهری: او مثل ما زبانی برای حرف زدن ندارد که بتواند ناراحتی و شکایت خود را اعلام کند و اگر به دقت مشاهده اش نماییم ؛ می بینیم که با چه تبحر و شگفتی و با تجزیه و پوسیده کردن مواد نه تنها از انباشته شدن آشغال ها و موجودات مرده جلوگیری […]

نصیربوشهر – زهرا جوهری:

او مثل ما زبانی برای حرف زدن ندارد که بتواند ناراحتی و شکایت خود را اعلام کند و اگر به دقت مشاهده اش نماییم ؛ می بینیم که با چه تبحر و شگفتی و با تجزیه و پوسیده کردن مواد نه تنها از انباشته شدن آشغال ها و موجودات مرده جلوگیری می‌کند بلکه همه ی آنها را در خود جذب نموده و به مواد غنی و پر سودی ، مناسب رشد گیاهان تبدیل می نماید اما متاسفانه مشکل از اینجا آغاز می شود که او قادر به تجزیه ی مواد مصنوعی همچون پلاستیک که دست‌ساز و تولید ما انسانهاست ؛ نیست .
درست است که او سخن گفتن نمی داند اما با علائم و نشانه هایی که بروز می دهد ؛ اختلال و عدم توازن را در عملکرد خود برای ما ، مسببان اصلی این فرایند نامطلوب ، روایت می کند.
اگر مسافر خیابان ها و جاده باشی؛ به چشمان خود دیده ای که چگونه کیسه ها و مواد پلاستیکی ، زشت و آلوده کننده ، در طبیعت زیبا رها شده اند ؛ زیرا خاک نمی تواند آنها را مثل دیگر مواد طبیعی به خود جذب و تجزیه نماید .
پراکندن مواد پلاستیکی و مشابه آن ، نه تنها زوال آهسته ی زیبایی زمین را در پی دارد بلکه آلودگی دیگر موجودات زنده از جمله حیواناتی که خود ما از گوشت و شیر آنها استفاده میکنیم را هم در بر خواهد گرفت .
همه می دانیم که طبیعت و همه موجودات زنده و غیرزنده به هم متصل هستیم و هوشیاری و نوع رفتار ما ، سلامتی و آرامش خود و کودکانمان و کل جهان را در بر میگیرد؛ پس ، از هم اکنون بیاییم ؛ به هنگام خرید به جای استفاده از کیسه های پلاستیکی از کیسه های خرید پارچه ای ، بر گرفته از مواد طبیعی که طول عمر بیشتری دارند ، قابل شستشو هستند و از همه مهمتر با طبیعت سازگاری بهتری دارند ؛ استفاده نماییم و از این پس به طور جدی به این مسئله بیاندیشیم که چگونه می توان در زندگی روزمره از پلاستیک کمتری استفاده نمود؛
یقین بدانیم که زندگی منفعلانه و از روی بی تفاوتی و سهل انگاری، آرامش و سلامتی را از کره خاکی محو میکند .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر