نشست خبری ریاست دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با اصحاب رسانه رضا درویشی در نشست خبری دوشنبه ۲۸ با اصحاب رسانه اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان بوشهر حدود ۱۴۰۰ نفر دانشجو معلم دارد، از این تعداد ۷۳۰ نفر پسر و مابقی دختر می باشند، که در رشته های علوم تربیتی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی و مشاوره مشغول […]

نشست خبری ریاست دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با اصحاب رسانه

رضا درویشی در نشست خبری دوشنبه ۲۸ با اصحاب رسانه اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان بوشهر حدود ۱۴۰۰ نفر دانشجو معلم دارد، از این تعداد ۷۳۰ نفر پسر و مابقی دختر می باشند، که در رشته های علوم تربیتی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی و مشاوره مشغول به تحصیل هستند.

رییس دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: هداف اصلی دانشگاه فرهنگیان برنامه مهارت آموزی در دانشگاه است،  تفاهم نامه هایی با بعضی از ادارات کل استان بسته شده و هر دانشجو معلم در کنار فعالیت‌های خود چندین مهارت حرفه‌ای را کسب می کند.

درویشی  افزود: نگاه دانشگاه فرهنگیان به  افزایش هیات علمی دانشگاه‌ است که نُرم آن یک به ۱۱۰ بوده و با برنامه ریزی و طی کردن مراحل ثبت نام ۱۰۰۰ دانشجو معلم جذب هیات علمی خواهند شد، و سهم بوشهر از هیات علمی ۱۰ عضو است، هشت عضو دیگر تا مهر ماه سال آینده به اعضای هیات علمی اضافه می گردد.

وی در خصوص بحث ازدواج دانشجویان این دانشگاه  گفت: در دانشگاه فرهنگیان بیش از ۱۵ زوج داشتیم که به مشهد مقدس نیز  اعزام شدند

ایشان در خصوص حوزه  پژوهش بیان داشت:  اساتید این دانشگاه ده اثر تالیف کردند و مقام چهارم این حوزه را  به دست آوردند.

همچنین اظهار داشت: ۷۱ درصد از دانشجو معلمان علوم تربیتی بومی استان هستند اما در رشته های دیگر از سایر استان‌ها است، رتبه دانشگاه فرهنگیان استان در سال گذشته یک به ۱۷۰ بوده که اکنون به یک به ۶۶ در پردیس پسران و یک به ۸۸ در پردیس دختران  است.