میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از نظر کاهش میزان مشارکت مردمی بی سابقه خواهد بود و به حداقل خود خواهد رسید. ساز و کارهای انتخابات به نحوی پیش رفته که مردم انگیزه ای برای شرکت در انتخابات ندارند. این یادداشت را بخوانید.

میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از نظر کاهش میزان مشارکت مردمی بی سابقه خواهد بود و به حداقل خود خواهد رسید. ساز و کارهای انتخابات به نحوی پیش رفته که مردم انگیزه ای برای شرکت در انتخابات ندارند.

این یادداشت را بخوانید.

مرتضی الویری

  • منبع خبر : خبرفوری