*نظری و گذری به دوران سفید و سیاه فوتبال بوشهر* ✍️.  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر یاد باد آن روزگارانی که دوران طلایی فوتبال بوشهر می نامیدیم دهه های ۴۰ و ۵۰ را می گویم آن دورانی که در فوتبال ایران همراه با خوزستان آقایی می کردیم . از فوتبال شاهین و ایرانجوان می گویم شاهینی […]

*نظری و گذری به دوران سفید و سیاه فوتبال بوشهر*
✍️.  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

یاد باد آن روزگارانی که دوران طلایی فوتبال بوشهر می نامیدیم دهه های
۴۰ و ۵۰ را می گویم آن دورانی که در فوتبال ایران همراه با خوزستان آقایی
می کردیم .
از فوتبال شاهین و ایرانجوان می گویم شاهینی که پروازهایش وصف انگیز بود
و جوانی که به ایران خود می بالید (ایرانجوان ) .
*شاهین* سفید و *ایرانجوان* قرمز پوشچه تحرک و ثباتی در ایران داشتند با
مربیان بومی و نام آشنایی از کبگانی وپوربهی گرفته تا چاهی بخش ها و
بوالخیری و گرانبها و بازیکنان سیه چهره همچون رزمی و برزین و خوش استیل
هایی همچون تورانی و اقدام و سر زنانی ملی پوش مثل ابراهیم زاده و
تینو (حیدری) و دروازه بان هایی مثل برزمهری و عبدالله زاده معروف به
گربه سیاه و دفاع مستحکمی همچون شریفیان ، حسن پور و عباس احمدی
کوتاه قد ولی بلند پرواز و غزال تیز پایی همچون رضا ماهینی و هوشنگ ثابتی ،
علی مصلح و محمود قدسی که به تیم ثبات می دادند.
آنهم در سبخ زارهای جنوب با زمینهای سنگلاخی و با پاهای برهنه که حتی
گاهی تیرهای دروازه هم نداشتیم اما فوتبالی متعصبانه همراه با شور و
شوقی که کل شهر را فرا می گرفت ولی امروزه خاموش و تاریک از آن هویتی
که روز به روز به روز مرگی و سقوط پیش می رود که علت اصلی آن عدم
مدیریت در عرصه های بالای استانیو کشوری و در مرحله بعدی بی تفاوتی
آنهایی که زمانی سرآمد بودند اما امروز به دلایل مختلف گوشه گیر و منزوی
هستند.

حال کجا رفت آن دورانی که زمینهای خاکی هم برایمان ارزشمند بود و
اسطوره های فوتبالمان بدون هیچ گونه چشم داشتی فقط بخاطر منش و
هویت باشگاههای شاهین و ایرانجوان از همه مادیات می گذشتند . همان
روزهایی که رفاقت بیشتر از رقابت بود اما امروزه رفاقت بر سر غارت اموال
باشگاه است!

اکنون چه کسی جوابگوی این همه بدبختیها و سیاه بختی های فوتبال زرخیز
( طارمی ، قائدی ، محبی ، دانشگر و صالحی ) بوشهر است ؟
چگونه و با چه قانونی اموال باشگاه شاهینی که متعلق به تمام مردم استان
بود مصادره شخصی شد ؟!!!!!!!!!!!
کجا رفت آن صفا و صمیمیتی که از طریق فوتبال می توانستیم به جامعه
و بخصوص جوانان بوشهری تزریق کنیم ؟
و کجا رفت آن جنب و جوشی که قبلو بعد از هر بازی در بازار ماهی فروشان
رواج داشت ؟
و اکنون یک صاحب منصب منصفی نیست که بخواهد یا بتواند شور و
شوق دهه های گذشته را به فوتبال بوشهر و جوانانی که هیچ انگیزه ای
برای شادی و نشاط ندارند برگرداند ؟!

۱۴۰۲/۹/۴

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین