اصلاح طلبی تعریف روشن و دقیقی در ایران  ندارد  تندروهایی از هر دوجناح موسوم به اصلاح طلبان و اصولگرایان اعتقاد دارند میانه رو هستند .در شهری که ما در آن زندگی می کنیم کم و بیش از این تقسیم بندیهای صوری وجو دارد و افرادی به شکل موسمی قبای اصلاحات را می پوشند و چون […]

اصلاح طلبی تعریف روشن و دقیقی در ایران  ندارد  تندروهایی از هر دوجناح موسوم به اصلاح طلبان و اصولگرایان اعتقاد دارند میانه رو هستند .در شهری که ما در آن زندگی می کنیم کم و بیش از این تقسیم بندیهای صوری وجو دارد و افرادی به شکل موسمی قبای اصلاحات را می پوشند و چون به هدف و مراد غایی خود می رسند به تناسب موقعیت و نگرشهای موجود دیگری در جامعه جامه ای نو و جدیدی را انتخاب می کنند.اینها را گفتم که به اصل مطلب برسم و آن اینکه از چند سال پیش که برخی از مدعیان اصلاحات بنا به هر دلیلی تصمیم گرفتند از کاندیدایی به غیر از کاندیدای همفکر خود حمایت کنند پرونده اصلاح طلبی در این شهرستان برای همیشه بسته شد. وقتی پای منافع شخصی و خودخواهی بعضی از مدعیان  اصلاحات باز شد خیلی از کسانی که به امید وحدت جامع نیروهای اصلاحات دل خوش کرده بودند سرگشته و حیران شدند و به این فکر افتادند که چرا جبهه اصلاحات اینگونه دچار تشتت و تفرقه شده است ؟  به هرحال  این گونه مواضع اینچنینی و ترجیح منفعت طلبی بر پایبندی به اصول واضح اصلاح‌طلبی برخی را به این صرافت انداخته است تا اینگونه  فکر کنند که اصلاح طلبی لا اقل در این منطقه  محلی از اعراب ندارد و کسانی که فکر می کنند با برخی از نو شته هایشان می خواهند از آقای xیا y انتقاد کنند که چرا برخلاف عقیده ونظر شان گام برمیدارند در بهترین حالت افراد ساده ای هستند که معتقدند هنوز آئین  و مرام اصلاح طلبی در این منطقه زنده است !!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر