در پی سالها مطالبه گری باز نشستگان صندوق کشوری برای رسیدگی به حقوق اندک دریافتی ، دولت در اقدامی عقلانی بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان راعملیاتی کرد و به درخواست مطالبه گران راکه در ماده سی برنامه ششم توسعه آمده است لبیک گفت. در این زمینه شاهد اشکالاتی هستیم که یکی پس از دیگری نمایان […]

در پی سالها مطالبه گری باز نشستگان صندوق کشوری برای رسیدگی به حقوق اندک دریافتی ، دولت در اقدامی عقلانی بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان راعملیاتی کرد و به درخواست مطالبه گران راکه در ماده سی برنامه ششم توسعه آمده است لبیک گفت. در این زمینه شاهد اشکالاتی هستیم که یکی پس از دیگری نمایان میشود. چنانچه مقامات محترم صندوق بازنشستگی کشوری در صدد اصلاح این اقدام مهم دولت باشند یقیناً ، رضایت بیشتر صاحبان حق را تامین کرده و دعای خیر نصیبشان خواهد شد.
در این چند روز همکاران فرهنگی مراجعات مکرری به مدیریت صندوق بازنشستگی استان بوشهر -واحتمالا سایربلاد- و نیز تماس‌هایی با دفاتر کانون های بازنشستگی داشته‌اند تا دلیل حذف بعضی از آیتم هایی که باید محاسبه شود را بدانند. از جمله :
۱- از حدود ۸۰۰ هزار بازنشسته آموزش و پرورش در کشور تعداد بسیاری حداقل ۷۲۰ روز مدیریت در مدارس یا اداره داشته اند اما به هر دلیل تاکنون یا پیگیری نکرده اند ویابرای دستگاه اجرایی مغفول مانده است و اکنون که تغییر مهمی در دریافت ها ایجاد شده است در مقایسه با همکاران خود به این موضوع پی برده اند .
۲- در بین افراد زیادی که جهان فانی را بدرود گفته اند و مدیر نیز بودند بازماندگانشان از آن بی اطلاع اند. و توان لازم نیز برای پیگیری حق شان ، بویژه در دوران به اوج رسیدن کرونا ندارند. بر مقامات ذیربط در صندوق بازنشستگی کشوری در تهران است که با همکاری مدیران محترم کانون ها در استان ها و نیز ادارات آموزش و پرورش ونمایندگی صندوق بازنشستگی در استان ، ضمن بررسی پرونده پرسنلی بازنشستگان، راه چاره ای را برای حل این معضل بیابند . بدیهی است دنبال کردن این موضوع به ویژه برای مستمری بگیران و سرپرستان خانوار که حاصل رنج و تلاش ۳۰ ساله سرپرست خود را که به دیار باقی رفته است استفاده می کنند ، بسیار حائز اهمیت است.
حال که مقامات مسؤل با اقدام به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، درخواست بیش از دو میلیون بازنشسته در یک دهه گذشته را لبیک گفته اند لازم است دقیقاً موارد نقض این اقدام را نیز برطرف نمایند .در اصطلاح گویند کار را آن کرد که تمام کرد.

من الله التوفیق و علیه التوکل

  • منبع خبر : نصیر بوشهر