غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس می‌گوید: شاه ملعون که روزی ۶ میلیون بشکه نفت می‌فروخت ادعا نداشت که ١۴ درصد رشد داریم! گزارش دیوان محاسبات می‌گوید در شش ماه اول سال ۵٠ درصد درآمدهای نفت محقق نشده است، چگونه ادعای ١۴ درصد رشد می‌کند؟ چرا اطلاعات غلط به رئیسی می‌دهند که بیاید در […]غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس می‌گوید: شاه ملعون که روزی ۶ میلیون بشکه نفت می‌فروخت ادعا نداشت که ١۴ درصد رشد داریم! گزارش دیوان محاسبات می‌گوید در شش ماه اول سال ۵٠ درصد درآمدهای نفت محقق نشده است، چگونه ادعای ١۴ درصد رشد می‌کند؟ چرا اطلاعات غلط به رئیسی می‌دهند که بیاید در مجلس و ملعبه و مضحکه مردم و رسانه‌ها شود؟ وقتی دلسوزان را خانه نشین کردید و تزویرکاران و چاپلوسان را دور بر خودتان جمع کردید، آماده فسادباشید. فساد از سرو گوشه این کشور بالا می‌رود چرا که آدم‌های دلسوز و مخلص را کنار گذاشتید.

به مردم بگویید گاز ندارید، مازوت می‌سوزانید! مردم تا کی باید هزینه لجبازی شما و تحریم ها را پرداخت کنند؟ شما که مشکلاتی که مردم دارند را ندارید! اکابر نهضت سواد آموزی هم کاری که شما می‌کنید را انجام نمی‌دهند.

  • منبع خبر : عصر فوری