نماینده مجلس: برخی از وزرا امروز حتی ۵٠ رای هم نمی آورند   ????سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس گفته: وزرا به رفتار و گفتار نمایندگان توجهی ندارند. برخی وزرا که در اینجا ٢۵٠ تا ٢٧٠ رأی گرفتند اگر امروز برای آنها رأی گرفته شود ۵٠ رأی هم نمی‌آورند. این نکته را دیروز به […]

نماینده مجلس: برخی از وزرا امروز حتی ۵٠ رای هم نمی آورند

 

????سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس گفته: وزرا به رفتار و گفتار نمایندگان توجهی ندارند. برخی وزرا که در اینجا ٢۵٠ تا ٢٧٠ رأی گرفتند اگر امروز برای آنها رأی گرفته شود ۵٠ رأی هم نمی‌آورند. این نکته را دیروز به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور هم گفتم.

 

 

  • منبع خبر : عصر مجلس