نماینده مجلس: بسیاری انگشت به دهان هستند که چرا نیروی انتظامی حتی یک قبضه اسلحه همراه خود ندارد 👈محمدمهدی زاهدی نماینده مجلس گفته: جوانان مخصوصا دهه هشتادی ها اطلاعات عمومی خود در مباحث سیاست بین المللی را بیشتر کنند تا بتوانند تحلیل درستی از مسایل داشته باشند؛ چند سال پیش در ترکیه شبه کودتایی رخ […]

نماینده مجلس: بسیاری انگشت به دهان هستند که چرا نیروی انتظامی حتی یک قبضه اسلحه همراه خود ندارد

👈محمدمهدی زاهدی نماینده مجلس گفته: جوانان مخصوصا دهه هشتادی ها اطلاعات عمومی خود در مباحث سیاست بین المللی را بیشتر کنند تا بتوانند تحلیل درستی از مسایل داشته باشند؛ چند سال پیش در ترکیه شبه کودتایی رخ داد که بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مقامات بلند پایه خلع پست شده یا به زندان فرستاده شدند اما شاهدیم جمهوری اسلامی با معترضین با چه رافتی رفتار می کند و بسیاری انگشت به دهن هستند که چرا نیروی انتظامی حتی یک قبضه اسلحه همراه خود ندارد.

  • منبع خبر : عصر فوری