تصویری از یک نماینده مجلس منتشر شده که وی در حال روشن کردن فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ است. این در حالی است که مجلس در پی تصویب و اجرای طرحی برای محدودیت بیشتر اینترنت است.

تصویری از یک نماینده مجلس منتشر شده که وی در حال روشن کردن فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ است.
این در حالی است که مجلس در پی تصویب و اجرای طرحی برای محدودیت بیشتر اینترنت است.

  • منبع خبر : جماران