👈علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز گفته: دولت محصول مجلس است.  از این نظر یک ایمنی نسبت به مجلس دارد که می تواند با اعتمادبه نفس رفتار کند. این مجلس نه می تواند سوال کند، نه می تواند استیضاح کند. ممکن است که تحقیق و تفحص انجام شود برای آنکه کاری را که در گذشته […]

 

👈علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز گفته: دولت محصول مجلس است.  از این نظر یک ایمنی نسبت به مجلس دارد که می تواند با اعتمادبه نفس رفتار کند. این مجلس نه می تواند سوال کند، نه می تواند استیضاح کند. ممکن است که تحقیق و تفحص انجام شود برای آنکه کاری را که در گذشته شده است را تکمیل کنند اما، امکان سوال و استیضاح را ندارد.»

🔹 دولت رئیسی به دنبال یک جراحی بزرگ اقتصادی است اما نگران است که حمایت مردم را برای این کار نداشته باشد

 

 

  • منبع خبر : عصر مجلس