‏ ◻️حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که باید درباره قوانین ازدواج به زندگی پیامبر و امامان دقت کنیم، گفته پیامبر چندین همسر داشتند، امامان ماهیچ کدام تک همسر نبودند،پس آن‌ها چگونه زندگی می‌کردند؟

◻️حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که باید درباره قوانین ازدواج به زندگی پیامبر و امامان دقت کنیم، گفته پیامبر چندین همسر داشتند، امامان ماهیچ کدام تک همسر نبودند،پس آن‌ها چگونه زندگی می‌کردند؟

  • منبع خبر : شرق