نماینده مجلس: گاهی برای نمایندگان دام‌ پهن می‌کنند 🔸غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: 🔸گاهی اوقات برخی از افراد دام‌هایی برای نمایندگان پهن می‌کنند که این طرح کمک می‌کند این مشکلات خنثی شود و نمایندگان درگیر حواشی نشوند.

نماینده مجلس: گاهی برای نمایندگان دام‌ پهن می‌کنند

🔸غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت:

🔸گاهی اوقات برخی از افراد دام‌هایی برای نمایندگان پهن می‌کنند که این طرح کمک می‌کند این مشکلات خنثی شود و نمایندگان درگیر حواشی نشوند.

  • منبع خبر : خبرجنوب