نماینده مرند و جلفا: ‏تناقض عجیبی بین شعارها و عملکرد دولتمردان است!

نماینده مرند و جلفا: ‏تناقض عجیبی بین شعارها و عملکرد دولتمردان است!

  • منبع خبر : جماران