🔻محمدرضا تاجیک در گفتگو با دانشجو:   🔸مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است.   🔸اقلام غیر خوراکی در تهران با تورم بالایی روبه رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است.   🔸تعیین مزد منطقه ای […]

 

🔻محمدرضا تاجیک در گفتگو با دانشجو:

 

🔸مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است.

 

🔸اقلام غیر خوراکی در تهران با تورم بالایی روبه رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است.

 

🔸تعیین مزد منطقه ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می شود.

 

🔸مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می گیریم، عددی نیست که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب تر است.

 

 

  • منبع خبر : جماران