روز گذشته در آیین امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار نمود: ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با هدف حفظ جریان کار و اشتغال در صنعت نفت، میان دو شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و ۱۴ شرکت ایرانی امضا شد و تا […]

روز گذشته در آیین امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار نمود:

۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با هدف حفظ جریان کار و اشتغال در صنعت نفت، میان دو شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و ۱۴ شرکت ایرانی امضا شد و تا پایان سال ۱۰ قرارداد دیگر نفتی امضا می کنیم.

ارزش مجموع این قراردادها بیش از یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون یورو می باشد و با اجرای این قراردادها، حدود ۱۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده می‌شود.

در این قرارداد ها تاکید بر استفاده حداکثری از کالاهای ساخت داخل و اختصاص ۴ درصد از هر قرارداد برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت از دیگر وجوه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت است.

۸۰ درصد نیروهای بومی در پروژه‌های این طرح به‌کار گرفته شده‌اند و حدود ۱۸ دکل حفاری در این پروژه‌ها مشغول فعالیت است.

با توجه به سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت پیرامون قراردادهای نگهداشت و توسعه نکته حائز اهمیت این سخنان تاکید بر اختصاص ۴ درصد از هر قرارداد برای انجام مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و استفاده ۸۰ درصدی از نیروهای بومی در این طرح می باشد که  نمایندگان استان باید از هم اکنون پیگیر حق استان بوشهر از این قراردادها در خصوص ۴ درصد هر قرارداد برای انجام مسئولیت های اجتماعی و استفاده ۸۰ درصدی از نیروهای بومی در پروژه ها از شرکت ملی نفت باشند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر