آیت الله رئیسی در نشست شورای اداری استان خوزستان: «با توجه به شرایط خاص استان خوزستان و برای رفع مشکلات موجود نیازمند استقرار مدیران در استان هستیم و مدیران پروازی نمی توانند بر مشکلات استان فائق آیند. مدیران پروازی باید از چرخه مدیریت استان خوزستان حذف شوند و به هیچ عنوان نمی پذیرم که مدیری […]

آیت الله رئیسی در نشست شورای اداری استان خوزستان:

«با توجه به شرایط خاص استان خوزستان و برای رفع مشکلات موجود نیازمند استقرار مدیران در استان هستیم و مدیران پروازی نمی توانند بر مشکلات استان فائق آیند.
مدیران پروازی باید از چرخه مدیریت استان خوزستان حذف شوند و به هیچ عنوان نمی پذیرم که مدیری در استان خوزستان پروازی باشد و این در برخی دیگر از استانها هم باید انجام شود و مدیران پروازی از چرخه مدیریت حذف شوند.»

شرکت های نفت و گاز مستقر در استان بوشهر نیز دارای تعداد زیادی مدیران پروازی می باشند و تا کنون تقریبا هیچگونه تلاشی از سوی نمایندگان استان در جهت جلوگیری از این موضوع انجام نشده است حال با این سخنان رئیس دولت سیزدهم امیدواریم نمایندگان استان با جرات و جسارت بیشتر از دولت انقلابی پیگیر حذف مدیران پروازی از استان بوشهر باشند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر