👈نماینده مجلس: رئیسی یک‌چهارم رای گذشته را هم ندارد/ حمایت از فاطمی امین به خاطر موضوعات درون‌گروهی و باندی است   🔹به گزارش عصر مجلس، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید: مشورت‌های اشتباه به آقای رئیسی، باعث انتصابات ضعیف و ناپخته و بی‌در و پیکر شد و همین رویکردها منجر به این […]

 

👈نماینده مجلس: رئیسی یک‌چهارم رای گذشته را هم ندارد/ حمایت از فاطمی امین به خاطر موضوعات درون‌گروهی و باندی است

 

🔹به گزارش عصر مجلس، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید: مشورت‌های اشتباه به آقای رئیسی، باعث انتصابات ضعیف و ناپخته و بی‌در و پیکر شد و همین رویکردها منجر به این شده که امروز جامعه در شرایطی بدی قرار بگیرد.اگر در مورد دولت و آقای رئیسی بخواهید بین مردم نظرسنجی بکنید، یک چهارم رای گذشته را هم ندارند، چون دولت به دلیل عملکرد ضعیف استاندارها، وزرا و مدیرانش، از چشم مردم افتاده است حمایت بیش از حد دولت از برخی وزرا مثل وزیر صمت ریشه در موضوعات درون‌گروهی، حزبی و باندی دارد که درون دولت شکل گرفته است و باعث گمراهی دولت در تعیین استاندار‌ها و وزرا شده است.

 

  • منبع خبر : عصر مجلس