نوذری جدی ترین گزینه جایگزین اوجی!   نفت ما در توئیتی نوشت؛   🔸 ‏بر اساس شنیده ها غلامحسین نوذری بعنوان جدی ترین گزینه ‎وزارت نفت که از افراد نزدیک به ‎مخبر است به عنوان جایگزین ‎جواد اوجی برای هدایت وزارت نفت مطرح شده است! ‎

نوذری جدی ترین گزینه جایگزین اوجی!

 

نفت ما در توئیتی نوشت؛

 

🔸 ‏بر اساس شنیده ها غلامحسین نوذری بعنوان جدی ترین گزینه ‎وزارت نفت که از افراد نزدیک به ‎مخبر است به عنوان جایگزین ‎جواد اوجی برای هدایت وزارت نفت مطرح شده است!

  • منبع خبر : نفت ما