نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – تجربه تلخ سه موج کرونا در کشور و ابتلا و فوت هموطنان عزیزمان علیرغم تلاش های وافر کادر درمان و مسولان مربوطه،می طلبد تمهیدات ویژه و با تحلیل وقایع قبل از به وجود آمدن موج چهارم جلوگیری نمود.با اعلام کردن رنگ بندی های جدید متاسفانه شاهد آنیم ،شهرهای […]

نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – تجربه تلخ سه موج کرونا در کشور و ابتلا و فوت هموطنان عزیزمان علیرغم تلاش های وافر کادر درمان و مسولان مربوطه،می طلبد تمهیدات ویژه و با تحلیل وقایع قبل از به وجود آمدن موج چهارم جلوگیری نمود.با اعلام کردن رنگ بندی های جدید متاسفانه شاهد آنیم ،شهرهای گردشگرپذیر در آستانه تعطیلات نوروزی بدون توجه به تراکم مسافر،اقامت در پارک ها و…هیچ گونه انسداد مسیرها و ممنوعیت مسافرت صورت نگرفته است.شهرهای گناوه و دیلم از شهرهای گردشگری که تجربه حضور بالغ بر چهار میلیون نفر در نوروزهای قبل از کرونا را داشته اند که درصورت نگاه فعلی ستاد کرونا در عدم ممنوعیت سفر و انسداد مسیرهای این شهرها تکرار این جمعیت قابل انجام است و این یعنی احتمال قریب به یقین”تکرارفاجعه کروناخوزستان در استان بوشهر”.همجواری استان خوزستان و بوشهر،و عدم انسداد راهها و ممنوعیت تردد به استان بوشهر مستعد افزایش مبتلایان و فوتی های کرونامی باشد.با شرح داده شده می طلبد ستاد ملی کرونا با مستقل کردن شهرهای گردشگرپذیر از رنگ بندی ها و انسداد مسیرها و ممنوعیت های ترددبه این شهرهاتا قبل از آغاز سفرهای نوروزی،نسبت از تکرار یک فاجعه جلوگیری نماید

  • منبع خبر : نصیر بوشهر