نصیربوشهرآنلاین – رباب پرویزی زاده: رسیدن نوروز آمدن بهار و آغاز فصل جدید وزیبای طبیعت همراه بانشاط وتغییرحال و هوا تازه‌ای به جان می بخشد وپرندگان با آواز خوانی بر روی گلها ودرختان نوید گر زندگی به تصویر می کشاند.برای مابر پا کردن رسوم واداب نیاکان و تکاپو از فصل جدید زندگی هست قرنهاست […]

 

نصیربوشهرآنلاین – رباب پرویزی زاده:

رسیدن نوروز آمدن بهار و آغاز فصل جدید وزیبای طبیعت همراه بانشاط وتغییرحال و هوا تازه‌ای به جان می بخشد وپرندگان با آواز خوانی بر روی گلها ودرختان نوید گر زندگی به تصویر می کشاند.برای مابر پا کردن رسوم واداب نیاکان و تکاپو از فصل جدید زندگی هست قرنهاست که مردم با نزدیک شدن عید شروع به تکان دادن غبار سال گذشته وبه پیشباز سال جدید و آرزوی رسیدن قدوم بهار تازه وزیبا در زندگی به استقبال نوروز میروند. ما ایرانیان با آمدن نوروز شروع به نظافت و آماده کردن سفره هفت سین که از گذشته و قرنها از اجداد خودم به ما رسیده می نماید و دیدار بااقوام و دوستان ویا به مسافرت نوروزی پرداخته. یکی از این رسوم تهیه سفره زیبای هفت سین میباشد که به هفت اجزا تقسیم می‌شود که ابتدا سبزه که نماد شادابی وسرسبزی زندگی هست دومین اجزا سیب که نماد شادی و سلامتی وسومین سماق نماد صبر و بردباری و چهارمین سیر رعایت حدومرز های در زندگی وپنجمین سرکه که نماد پذیرش ناملایمات و رضایت وتسلیم در مقابل سختیها و ششمین سمنو مظهر صبر و مقاومت دربرابر مشکلات می‌باشد وهفتمین سین سنجد نماد عمل کردن وگذاشتن آینه و شمع که معنای روشهای وقران وماهی اسپند وتکه نان سنگک وسنبل در کنار اجزای هفت سین برای برکت وزندگی تازه دور از بلاء ها این سفره زیبا تهیه و آن تا چند روز نگه داری ودرپایان نوروز آمدن سیزده بدر آن را جمع وسبزه آن را در دامان طبیعت آزاد می کنند ویکی دیگه از رسوم در همان روز سیزده بدر کردن و گره زن سبز درطبیعت و آرزو کردن .برای جوانان وباز شدن بخت وخوشبختی آنان در زندگی هست امیدواریم دراین سال جدید برای همه مردم سلامتی وتندرستی وبرکت همراه باشد .و پایان سختیها و مشکلات و رنج ها . مولانا شعر زیبای سروده . امروز جمال تو بردیده مبارک باد. …بر ما هوس تازه پیچده مبارک باد. گل ما چون میان بندد بر جمله خندد. ای پر گل وصدچون گل خندیده مبارک باد. نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم. نوروز و چنین باران با دیده مبارک باد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین