غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس:   🔹یک دست سازی در بین قوا تقریبا اتفاق افتاده است و نتیجه آن هم مشخص می‌شود و عدم کارآمدی این سیاست غلط به وضوح نشان داده می‌شود.   🔹در دولت‌ها سابقه نداشت که در دوره اول و در سال اول و دوم اینگونه ناکارآمدی بروز […]

 

غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس:

 

🔹یک دست سازی در بین قوا تقریبا اتفاق افتاده است و نتیجه آن هم مشخص می‌شود و عدم کارآمدی این سیاست غلط به وضوح نشان داده می‌شود.

 

🔹در دولت‌ها سابقه نداشت که در دوره اول و در سال اول و دوم اینگونه ناکارآمدی بروز پیدا کند و جامعه این طور پس بزند و آن را کنار بگذارد و این حاصل خالص سازی و فکر پوسیده و بیهوده‌ای بود که برای کشور هزینه ایجاد کرد و کشور را چند سال عقب نگه داشت.

 

🔹جایگاه مجلس به دلیل همین انتخابات که متاسفانه ۶۰% از جامعه به آن رأی ندادند و طبیعی است که موضع داشته باشند و از طرفی مجلس آن خاصیت و جایگاه خود را از دست می‌دهد.

  • منبع خبر : جماران