غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد: 🔹متاسفانه زمزمه‌های وجود داشت که دولت از چند ماه قبل به دنبال مهندسی انتخابات بود و چیدمانی که برای هیأت‌های اجرایی بود، کاملا هماهنگ با تصمیمات از پیش تعیین شده بوده و تا اهدافشان را در بحث خالص سازی به سرانجام برسانند. 🔹کسانی هستند که از اوضاع مراقبت می کنند […]غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد:
🔹متاسفانه زمزمه‌های وجود داشت که دولت از چند ماه قبل به دنبال مهندسی انتخابات بود و چیدمانی که برای هیأت‌های اجرایی بود، کاملا هماهنگ با تصمیمات از پیش تعیین شده بوده و تا اهدافشان را در بحث خالص سازی به سرانجام برسانند.
🔹کسانی هستند که از اوضاع مراقبت می کنند تا یک جریان و جناح سیاسی خاص و جریان خالص ساز سرنوشت کشور را اینگونه رقم بزند به مشارکت حداکثری و انتخابات لطمه بزنند. من این دلایل را انتقام جویی دولت می توانم تفسیر کنم و به غیر از این موضوع دیگری نیست.
🔹دولت به جای آنکه انتخابات را مهندسی کند به کارهای اقتصادی، کنترل تورم، مسکن و وعده‌های خود به مردم برسد و به فکر رفع تحریم‌ها، فروش نفت و درآمدها فکر کند.

  • منبع خبر : خبرفوری