اسماعیل بهبهانی(گاهی کاریکاتوریست)   بیش از چهار دهه است که کارطراحی کاریکاتور انجام می دهم و تعدادی از کارهایم در نشریات سراسری و محلی و البته فضای مجازی منتشر شده است. کاریکاتور چهره هم یکی از بخش های جذاب کاریکاتور است که به قول دوست عزیزی مانند _«راه رفتن روی لبه تیغ است»_.   در […]

اسماعیل بهبهانی(گاهی کاریکاتوریست)

 

بیش از چهار دهه است که کارطراحی کاریکاتور انجام می دهم و تعدادی از کارهایم در نشریات سراسری و محلی و البته فضای مجازی منتشر شده است.

کاریکاتور چهره هم یکی از بخش های جذاب کاریکاتور است که به قول دوست عزیزی مانند _«راه رفتن روی لبه تیغ است»_.

 

در این سالها به تجربه دریافته ام که هر چقدر اهل فرهنگ، ادب، هنر و گاهی ورزشکاران از دیدن کاریکاتور چهره ی خود استقبال می کنند و یا دست کم شکایتی ندارند، مدیران دولتی و سیاسیون به این کار روی خوش نشان نمی‌دهند؛ هرچند همیشه استثنایی هم وجود دارد.

 

در سالهای گذشته تعدادی از مدیران استان وشهر بوشهر را سوژه قرارداده و کاریکاتور چهره آنان را طراحی کرده ام که اغلب منتشر هم شده است.

یکی از مدیرانی که سوژه قرار گرفته «جناب گراوند» استاندار سابق بوشهر بودند که خوشبختانه نه تنها گله و شکایتی نداشته بلکه با واسطه شنیدم که استقبال هم کرده اند.

 

مدیران دولتی معمولاً در سخنان و رفتار خود سوژه های زیادی را به طنزپردازان می دهند که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.

درحال حاضر «جناب محمدی زاده» استاندار بوشهر هستند و ازآنجایی که هنوز با روحیات فرهنگی و میزان تحمل ایشان آشنا نیستم، اولین کار خود را در این دوره با کاریکاتور دونفره استاندار و مشاور امور جوانان ایشان طراحی کرده و به این شکل منتشر می کنم و واکنش «آقای تقوی نیا» را تلویحاً بعنوان نظر رسمی مجموعه استانداری تلقی و با چراغ سبز ایشان و البته به شرط حیات، کل تصویر را در روزهای آینده تقدیم خواهم کرد… معاونین استاندار و مدیران استانی هم در نوبت های بعدی قرار دارند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر