نکته‌ای که باید بدان توجه کرد نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک است. این قیمت متاثر از نرخ گاز در ۴ هاب بزرگ دنیا بوده که قطعا بررسی نوسانات آن، نقطه قوتی در تحلیل تحلیلگران خواهد بود. این بخشنامه نرخ خوراک طبیعی واحدهای پتروشیمی را برای شهریور ماه ۴۸۸۱ تومان تعیین کرد. در ادامه نرخ جهانی گاز […]

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک است. این قیمت متاثر از نرخ گاز در ۴ هاب بزرگ دنیا بوده که قطعا بررسی نوسانات آن، نقطه قوتی در تحلیل تحلیلگران خواهد بود.
این بخشنامه نرخ خوراک طبیعی واحدهای پتروشیمی را برای شهریور ماه ۴۸۸۱ تومان تعیین کرد. در ادامه نرخ جهانی گاز در تابستان را با نرخ‌های جهانی حال حاضر مقایسه کردیم.

حواستان به نوسان‌گیرها باشد/ نرخ خوراک ۴۸۸۱ تومان نیست!

همان‌طور که مشخص است نرخ جهانی گاز در تابستان بسیار ارزان بوده و قاعدتا قیمت ۴۸۸۱ تومانی خوراک پتروشیمی‌ها برای شهریور ماه متاثر از قیمت جهانی فصل تابستان بوده است. اما در پی افزایش قیمت‌های جهانی، نرخ خوراک داخلی هم افزایش یافته و حدود ۶۵۰۰ تومان برای ماه‌های آینده دور از ذهن نیست. با این تفاسیر علیرغم افزایش تولید و فروش پتروشیمی‌ها نسبت به تابستان، حاشیه سود آنها کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه با فرا رسیدن فصل سرما ریسک قطعی گاز این گروه را تهدید خواهد کرد. در ادامه فرمول نرخ خوراک آورده شده تا اهمیت نرخ های جهانی بر نرخ خوراک کشور بیش از پیش عیان شود.

حواستان به نوسان‌گیرها باشد/ نرخ خوراک ۴۸۸۱ تومان نیست!