‏ درآمد، حجم تولید و حجم فروش آذرماه پتروشیمی جم به ترتیب ۱/۴ همت، ۵۱ هزارتن و ۱۳۹ هزارتن اعلام شده که هرسه در مقایسه با آذرماه ۱۴۰۱ با کاهش ۵۲ درصدی، ۶۲ درصدی و ۲۸ درصدی همراه بوده که به دلیل اورهال این مجتمع بوده است. جم در عملکرد ۹ ماهه خود هم به […]

‏ درآمد، حجم تولید و حجم فروش آذرماه پتروشیمی جم به ترتیب ۱/۴ همت، ۵۱ هزارتن و ۱۳۹ هزارتن اعلام شده که هرسه در مقایسه با آذرماه ۱۴۰۱ با کاهش ۵۲ درصدی، ۶۲ درصدی و ۲۸ درصدی همراه بوده که به دلیل اورهال این مجتمع بوده است. جم در عملکرد ۹ ماهه خود هم به درآمد ۲۸/۳ همتی، حجم فروش ۱/۱۴ میلیون تنی و تولید تجمیعی ۱/۷۳ میلیون تنی دست یافته که نسبت به مدت مشابه قبل به ترتیب ثابت، با ۶۲ هزارتن کاهش و با ۱۲۹ هزارتن کاهش همراه بوده است، همچنین در این مدت ۷۷ درصد ظرفیت تولید اسمی ۹ ماهه و ۵۷ درصد ظرفیت اسمی سالیانه خود را پوشش داده است.