محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای نوشته: ???? مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. من هم نگران نفوذ در دولت سیزدهم هستم. روزهای اول اینطوری نبودم اما حالا….اما حالا نه حرف و حدیثهای در گوشی، که بعضی انتصابها از اتفاقاتی حکایت می کند که آدم ترس برش می دارد. ???? انتخاب ۱۰ عضو کابینه رئیسی […]

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای نوشته:

???? مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. من هم نگران نفوذ در دولت سیزدهم هستم. روزهای اول اینطوری نبودم اما حالا….اما حالا نه حرف و حدیثهای در گوشی، که بعضی انتصابها از اتفاقاتی حکایت می کند که آدم ترس برش می دارد.

???? انتخاب ۱۰ عضو کابینه رئیسی از میان وزرا و معاونان وزیران دولتهای نهم و دهم به خودی خود مهم نیست. بعضی از آنها اتفاقا کارآمد و پاکدست اند. بحث بر سر تک مهره ها نیست. حرف بر سر مهره چینی هایی است که در قالب یک حرکت نرم و بی صدا اما سریع، دارد تا عمق جان دولت آقای رئیسی رسوخ می کند.

???? بعضی از این افراد، در دوره احمدی نژاد چاکر و مخلص و فریفته او بوده اند و حالا رخت شان را عوض کرده اند و به اسمهای قلابی خودشان را جا می‌زنند.

???? نگرانم که آقای رئیسی از این بازی پنهان بی خبر باشد و روزی چشم باز کند و ببیند رئیس جمهور واقعی احمدی نژاد است. همان فردی که پایش را روی دوش نظام گذاشت و بالا رفت و سپس به همه چیز پشت پا زد.

???? نمی دانم چه جوابی وجود دارد به این پرسش که: “اگر قرار است همان تفکر و شیوه احمدی نژادی در ارکان دولت لانه کند، چرا آقای ئیسی آمده؟ خب خود احمدی نژاد برگردد بهتر نیست؟” حق بدهیم به هرکس که نگران است.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰