نصیر بوشهر – مجتبی مقاتلی – این تصاویر اورژانس جاده ای دهستان بندربوالخیر میباشد که روزانه میلیارد ها تومان کالا ترخیص و به بازارهای کشور روانه میشود و در حقیقت روزانه میلیاردها تومان ارز از طریق همین گمرکات و بنادر داد و ستد می شود. اما آیا این ساختمان و این امکانات زیبنده مردم این منطقه […]

نصیر بوشهر – مجتبی مقاتلی – این تصاویر اورژانس جاده ای دهستان بندربوالخیر میباشد که روزانه میلیارد ها تومان کالا ترخیص و به بازارهای کشور روانه میشود و در حقیقت روزانه میلیاردها تومان ارز از طریق همین گمرکات و بنادر داد و ستد می شود.
اما آیا این ساختمان و این امکانات زیبنده مردم این منطقه از خلیج فارس میباشد؟


اگر خدایی ناکرده بلایی طبیعی یا غیر طبیعی در این منطقه ثروتمند اما فقیر اتفاق بیافتد با این امکانات محقر چگونه باید جوابگوی مردم بود؟
شرایط سخت و دشوار مملکت را همه مطلع هستیم اما بهرحال نیاز به اولویت بندی بعضی موضوعات واقعاً عین داریت است و بخصوص در موضوعاتی که ارتباطی مستقیم با جان و سلامت مردم و جامعه دارد این مسئله با اهمیتی مضاعف همراه می شود.
واقعاً ضروری و لازم است با توجه به وضعیت نامطلوب این مسیر با حجم بسیار بالای تردد و همچنین وقوع حوادث فراوان در آن حداقل در رابطه با اینگونه موضوعات دقت نظر و توجه اساسی تری صورت بگیرد.
از استاندار و نماینده مردم و فرماندار و بخشدار و سایر مسئولین در رابطه با این موضوع حداقل توقع و انتظار این است که درباره این موارد بیشتر حساس شوند و علاج واقعه را قبل از وقوع کنند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر