*نیروی روز مزد دائمی در کارخانه سیمان مند دشتی* 🔸🔸پیام مخاطب 🔸🔸 جناب آقای مصدق کشاورزی مدیر کل محترم اداره تعاون کار و رفاه استان بوشهر شنیده شده تعداد ۲۰ نیروی روز مزد بومی در کارخانه سیمان مند دشتی مستقر و مشغول به فعالیتند که این فعالیت به طور مداوم صورت میگیرد و نظر به […]

*نیروی روز مزد دائمی در کارخانه سیمان مند دشتی*
🔸🔸پیام مخاطب 🔸🔸
جناب آقای مصدق کشاورزی
مدیر کل محترم اداره تعاون کار و رفاه استان بوشهر

شنیده شده تعداد ۲۰ نیروی روز مزد بومی در کارخانه سیمان مند دشتی مستقر و مشغول به فعالیتند که این فعالیت به طور مداوم صورت میگیرد و نظر به اینکه کارخانه سیمان مند دشتی با توجه به محوطه سازی امور نظافتی و تعمیرات عمرانی و همچنین تعمیرات اساسی کارخانه از این نیروها به طور دائم استفاده میکند.

نیمی از این نیرو ها قریب به یکسال از فعالیتشان میگذرد و حدود ۶ ماه ده نیروی دیگر جذب گردیده اند.

لازم به ذکر است به نیروها اعلام شده اگر این موضوع رسانه ای شود نیرو ها تعدیل خواهند شد و نفرات جدید جایگزین خواهند شد تا شرکت در قبال این نیروها مسئولیتی نداشته باشد.

اما سوال اصلی اینجاست چرا با وجود نیاز کارخانه سیمان به نیروهای دائم چرا اقدام به جذب نفرات مربوطه جهت نیروی خدمات عمومی نمیکند و میخواهد با کمترین حقوق و حذف مزایای موجود در کارخانه سیمان امورات خود را به پیش ببرد

با توجه به تمدید قرارداد های این نفرات در چند مرحله و نیاز کارخانه به نیروهای خدمات عمومی از شما درخواست داریم حقوق این کارگران بومی را پیگیری فرموده و اقدامات جذب آنان را فراهم آورید تا شرکت سیمان نتواند با حذف مزایای و حداقل حقوق انسانی کارگران اهداف خود را با کمترین هزینه به پیش ببرد

رونوشت:

➖امام جمعه محترم شهرستان دشتی
حاج آقا زاهد دوست

➖استاندار محترم بوشهر دکتر محمدی زاده

➖مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح دکتر ابن الرضا

https://chat.whatsapp.com/GEsbnXhiCxI26faxANSHvX

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین