نصیربوشهرآنلاین – مسعود رضوی‌فقیه معاون سردبیر روزنامه اطلاعات: دکتر محمد جواد حق شناس را سالهاست می شناسم. او از فعالترین، والاترین و پاک ترین سیاستگران و سیاست اندیشان ایران در سه دهه اخیر بوده و هست. فارغ التحصیل، پژوهشگر، فعال سیاسی، آموزگار و استاد سیاست، که اینک روزنامه نگار و کوشندهٔ مدنی و بی گمان […]

نصیربوشهرآنلاین – مسعود رضوی‌فقیه معاون سردبیر روزنامه اطلاعات:

دکتر محمد جواد حق شناس را سالهاست می شناسم. او از فعالترین، والاترین و پاک ترین سیاستگران و سیاست اندیشان ایران در سه دهه اخیر بوده و هست. فارغ التحصیل، پژوهشگر، فعال سیاسی، آموزگار و استاد سیاست، که اینک روزنامه نگار و کوشندهٔ مدنی و بی گمان صاحب تجربه های گرانبهاست. سیاستگر میهن دوستی که همواره هزینه داده و برای اعتلای احزاب سیاسی و رسانه های آزاد گام برداشته است.
سوابق او در معاونت سیاسی وزارت کشور، در معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ، مسئولیت کمیسیون فرهنگی شورای شهر، دانشگاه و حزب و روزنامه اعتماد ملی و پروسه اصلاحات واقعی در ایران، نشانگر آن بوده و هست که افراد بی ادعا و باتجربه ای همچون او در مرزهای تاریخ معاصر، از منافع و اسم و رسم خویش درگذشته اند تا شاید گامی فراپیش نهیم و گره کور دموکراسی و توسعه در این جامعه و مملکت باز شود…
در سالهای اخیر دکتر حق شناس بارها به دادگاه رفته و آزار دیده و رد صلاحیت شده، از تدریس محروم بوده، اما به راه و کار خویش وفادار مانده و منش مبارزه ی افشاگرانه برای تحول و تغییر و بهبود سیستم سیاسی را کنار ننهاده و افشای فریب و فساد و خشونت را رها نکرده است.
او اما انزوا نمی گزیند و همچنان در کوشش برای میهن و مردم گام برمی دارد. گامی دشوار با صدها مانع و مخاطره در راههای پر از دست انداز، ولی به سوی مقصدی روشن در نیمروز ایرانشهر. .
نشریه نیمروز واپسین حاصل مدیریت و کوشندگی محمد جواد حق شناس و دوستان و همکاران اوست. هفته نامه سیاسی پرباری که در هر شماره پرونده ای برای دردها و مشکلات می گشاید و راهکارهایی برای درمان و برون رفت ارائه می کند. این شماره که از ادغام شماره های ۲۴ و ۲۵ حاصل آمده، ویژه ی افغانستان است و از زبان پارسی تا ستمدیدگی زنان و خشونت فرقه ای و مسائل تاریخی و سیاسی را دربر می گیرد.
خواندن مقالات نیمروز برای علاقمندان به سیاست و جامعه و مردم و معضلات ایران بسیار مفید و آموزنده است. تشریک مساعی در تهیه و خرید و خوانش نیمروز نیز قدمی در یاری سیاست است. البته رویه پاک و جهت درست سیاست که هزینه ها دارد و امیدها را به مشعلی بدل ساخته است…

📗این متن را برای بیان زحمات و قدردانی از دکتر حق شناس و نیمروز و یاران وی نوشتم و امیدوارم سالهای دراز و در فضایی باز تداوم یابد.🖌🌹

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین