ناخدا جواد غلام نژاد جبری هاله های غروب… کافی است چند لحظه از ماتریکس فاصله بگیرید و به دور بر نگاه کنید.جهان واقعی و طبیعت را در آغوش بگیرید.بعد متوجه هستید که این کار بسیار ساده در بچگی هم انجام می دادید و به همین علت بوده باحال دل خوش وانرژی بالا زندگی می کردید.همه […]

ناخدا جواد غلام نژاد جبری
هاله های غروب…
کافی است چند لحظه از ماتریکس فاصله بگیرید و به دور بر نگاه کنید.جهان واقعی و طبیعت را در آغوش بگیرید.بعد متوجه هستید که این کار بسیار ساده در بچگی هم انجام می دادید و به همین علت بوده باحال دل خوش وانرژی بالا زندگی می کردید.همه چیز دست خودت می باشدفقط گاهی چیزی های بسیار جزیی از یادت رفته است.ارتباط با طبیعت کمک می کند که شگفت های جهان هستی را درک کنید.فقط کافیست توجه را به حضور در لحظه حال بیاورید.آن وقت طبیعت به تو هدیه می دهد.غروب های بوشهر در تمام دنیا ثبت شده است و اسم رسمی دارد.هر غروب در ۳۶۵ روز سمفونی رنگ خاص خودش را دارد.در فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه هاله های بسیار قشنگی که از چندین بافت رنگی درکنار و روی هم هستند.به گونه ای انگار آسمان را نقاشی کرده اند‌. باچشم دیده می شود.چه هدیه بالاتر از این زیبایی که خورشید با غروب خود در آسمان و روی دریا نشان می دهد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین