هدایت الله خادمی که از مسئولین ستاد انتخاباتی رئیسی بود امروز طی توییتی، کنایه سنگینی به فامیل بازی در دولت رئیسی زد…

هدایت الله خادمی که از مسئولین ستاد انتخاباتی رئیسی بود امروز طی توییتی، کنایه سنگینی به فامیل بازی در دولت رئیسی زد…

  • منبع خبر : سیمای نفت