هشت روز!

هشت روز!

 

 

۸ روز از مهلت ۳ روزه سازمان بازرسی به وزیر نفت، برای پاسخگویی به ایرادات انتصاب “علی عسگری” در ‎هولدینگ خلیج‌فارس گذشت