حسین ایمانی جاجرمی: 🔹اینترنت برای این نسل مثل اکسیژن است، اما دولت به دنبال اجرای طرح صیانت است. 🔹اگر به حرف مادری که مدتی قبل فریاد می‌زد که دخترم مریض است و از گشت ارشاد می‌خواست دخترش را نبرند، توجه می‌شد، بدون شک ماجرای مهسا امینی شکل نمی‌گرفت. 🔹ایده‌های مثل طرح صیانت، گشت ارشاد، […]

 

حسین ایمانی جاجرمی:

🔹اینترنت برای این نسل مثل اکسیژن است، اما دولت به دنبال اجرای طرح صیانت است.

🔹اگر به حرف مادری که مدتی قبل فریاد می‌زد که دخترم مریض است و از گشت ارشاد می‌خواست دخترش را نبرند، توجه می‌شد، بدون شک ماجرای مهسا امینی شکل نمی‌گرفت.

🔹ایده‌های مثل طرح صیانت، گشت ارشاد، آزادسازی قیمت‌ها، عدم احیای برجام و… زمینه‌ساز وقوع فجایعی از جنس فاجعه مهسا امینی و تجمعات پس از آن می‌شود.

 

  • منبع خبر : عصر فوری