*هولوکاست غزه* ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر در عصر بیداری ملت ها و هوشیاری دولت‌ها هر روز تصاویر تکان دهنده ای را از قتل عام و نسل کشی ملتی شاهد هستیم که بشریت شرمسار است در مقابل جنایت رژیم غاصب اسرائیل و با حمایت ابر قدرتهای غرب به سرکرد گی آمریکای جنایتکار که سالهاست بخاطر […]

*هولوکاست غزه*

✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

در عصر بیداری ملت ها و هوشیاری دولت‌ها هر روز تصاویر تکان دهنده ای
را از قتل عام و نسل کشی ملتی شاهد هستیم که بشریت شرمسار است در
مقابل جنایت رژیم غاصب اسرائیل و با حمایت ابر قدرتهای غرب به سرکرد
گی آمریکای جنایتکار که سالهاست بخاطر منافع خود و حامیانش قتل
عامهای وسیعی را در سطح جهان از جمله هیروشیما ، ویتنام ، افغانستان ،
فلسطین همراه با کودتاهای گوناگون در ایران ، شیلی ، مصر و آفریقا بنیان
گذاشت .

اینجا *فلسطین* است ، فلسطینی که امروز بخاطر خیانت‌های خودیها فقط نامش باقی مانده .
اینجا *غزه* است همان غزه ای که اکنون غرق در خون است .
غزه ای با تصاویر تکان‌دهنده و بهت آوری که ۱۷ نفر از یک خانواده در یک
بمباران جان دادند .
آنجایی که سه فرزند پسر زیر ۱۲ ساله در مقابل چشمان پدر و مادرشان پر پر
شدند .
غزه ای که دختری ۱۰ ساله با چشمان گریان دوان دوان بدنبال برانکاردی است
که مادرش روی آن بخواب ابدی رفته و *یوما یوما* می کند .
آنجایی که دختری پنج ساله گریه کنان و با دستان شکسته و صورتی خاک آلود
اما دیگر خانواده ای ندارد و باید در یتیم خانه ها روزگار را سپری کند .
و پدری که از فریادش *آتش انتقام* *شعله ور* می شود .

بله اینجا *فلسطین* است قتلگاه انسانهایی که پناهگاهشان بجای زیرزمین
های امن بتونی در حاشیه بیمارستان‌هامدارس و مساجد است .
اینجا *فلسطین* است با دریایی از اشک و غم ۷۵ ساله ای که اکنون غزه اش
همچنان شناور در خون ناشی از انواع بمب‌های کشتار جمعی است .
حال بکشید ملتها را چونکه *افتخارتان*کشتار هیروشیما ، ویتنام ، فلسطین
و …. است .
بکشید ملتها زیرا *ننگتان* کودتاهای رنگارنگ در جهان سوم است .
بکشید ملتها را زیرا *افکارتان* غارت سرمایه های جهان سوم است .
ننگ بر سازمان ملل و حقوق بشریکه شماها در راسش حق وتو دارید .
ننگ ، نفرین و نفرت بر هم پیمانان اسرائیل .
و *آفرین* به آن سلطنت طلبانی که چه زیبا هم پیمان شدند با اربابشان رضا
پهلوی در حمایت از اسرائیل برای نسل کشی ملت فلسطین !!!.
اما باید بدانید که با حمله نظامی و کشتار نمی توان دموکراسی را در
جهان برقرار کرد .
مطلب آینده :
اگر نسل کشی خوب است *زنده باد*
*هیتلر* !
۱۴۰۲/۸/۱۵

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین