عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با انتشار نموداری از تورم سالانه از سال ۹۸ تاکنون نوشت؛ آقای رئیسی! زندگی مردم با نمودارهای ساختگی تیم رسانه‌ای شما اداره نمیشود. در ادامه این توییت آمده: البته تورم سالانه براساس آمارهای رسمی دولت خودتان درنمودار زیر روشن است! مردم تورم را درخریدهای روزمره خودلمس میکنند. همتی در […]

عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با انتشار نموداری از تورم سالانه از سال ۹۸ تاکنون نوشت؛ آقای رئیسی! زندگی مردم با نمودارهای ساختگی تیم رسانه‌ای شما اداره نمیشود.

در ادامه این توییت آمده: البته تورم سالانه براساس آمارهای رسمی دولت خودتان درنمودار زیر روشن است! مردم تورم را درخریدهای روزمره خودلمس میکنند.

همتی در پایان خطاب به ابراهیم رییسی گفته: نگذارید دولت شما را علاوه بر ‎ناکارآمدی با صفت ناپسند آمارسازی هم بشناسند.

همتی: آقای رئیسی!‌ زندگی مردم با نمودار ساختگی اداره نمی‌شود

  • منبع خبر : فرارو