محمد خوش‌چهره اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس گفت: ما همانند یک رزمی کار که پذیرفته با یک فرد دیگر مسابقه دهد، در برابر قدرت های خارجی قرار گرفته ایم لذا باید گارد مناسب داشته باشیم اما اگر آمادگی نداشتی و با گارد پایین خود مرتب ضربه خوردی، نباید سر دیگری فریاد بزنی و گریه کنی. […]


محمد خوش‌چهره اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس گفت
: ما همانند یک رزمی کار که پذیرفته با یک فرد دیگر مسابقه دهد، در برابر قدرت های خارجی قرار گرفته ایم لذا باید گارد مناسب داشته باشیم اما اگر آمادگی نداشتی و با گارد پایین خود مرتب ضربه خوردی، نباید سر دیگری فریاد بزنی و گریه کنی. ماهیت مبارزه زد و خورد است!

🔹در زمان احمدی نژاد ما را چپ و راست تحریم می کردند چون او قطع نامه ها را کاغذ پاره می دانست و قبول نداشت دنیا با ما در جنگ است. در همان دولت با توصیه یک آقایی چند میلیارد دلار را برای خرید سهام در آمریکا از کشور خارج کردند.

🔹یعنی پول ملی را بردند درکشوری که ما با آن در حال جنگ بودیم سپس یک دادگاهی همه آن پول ها را مصادره کرد. شما گوشت لخم را جلوی یک ببر که دشمن شما است گذاشته اید و شعار آمریکای خونخوار را هم سر می دهید؟

🔹در دوران آقای روحانی نیز، فقط در سال های پایانی دیدیم که یک درکی از جنگ اقتصادی پیدا کردند. در مورد دولت آقای رییسی نیز به صراحت می گویم علی رغم اینکه از ابتدا به جنگ اقتصادی اشاره کردند، تاکنون درک درستی از مساله نداشته اند.

  • منبع خبر : عصر فوری