نصیربوشهرآنلاین – سیدرضا حسینی: مدت مدیدی است که فرهنگیان بازنشسته بارها از دولت با ذکر دلایلی همچون بیماری ناشی از دوران خدمت،کهولت سن،تهیه مایحتاج اساسی،ازدواج و تحصیل فرزندان و مستاجر بودن ،خواهان همسان سازی حقوق خود با همکاران شاغل نموده اند.خوشبختانه دولت جناب آقای رئیسی ( ادام الله ظله علی رئوس الایرانین)و مجلس انقلابی به این […]

نصیربوشهرآنلاین – سیدرضا حسینی:

مدت مدیدی است که فرهنگیان بازنشسته بارها از دولت با ذکر دلایلی همچون بیماری ناشی از دوران خدمت،کهولت سن،تهیه مایحتاج اساسی،ازدواج و تحصیل فرزندان و مستاجر بودن ،خواهان همسان سازی حقوق خود با همکاران شاغل نموده اند.خوشبختانه دولت جناب آقای رئیسی ( ادام الله ظله علی رئوس الایرانین)و مجلس انقلابی به این خواست غیر قانونی آنها توجه ننموده و حاضر به انجام آن نمی باشند. واقعا با کمی بررسی و داشتن ذره ای انصاف می توان گفت که بازنشستگان اصلا به حقوق نیازی نداشته و ندارند.پیشنهاد می گردد به منظور حمایت از عزیزانی همچون بابک زنجانی ،شهرام جزایری،طبری که در حال حاضر نه در زندان ونه در خانه بسر می برد ،به شکل پلکانی طی مدت هشت ماه کلیه حقوق بازنشستگان به حساب این بزرگواران که به شغل شریف اختلاس،ارتشا و دزدی مشغول بوده ،واریز شود.برای دست اندرکاران اداره کشور خیلی ناخوشایند است که این بزرگوران در زندان بسر برده و مبلغی تحت عنوان حقوق به بازنشستگان داده شود.
در راستای چنین حمایتی،متخصصان حقوق قضایی برنامه ای تنظیم نمایند که معلمان بازنشسته به منظور جبران خسارت(حقوق هایی که از زمان بازنشستگی دریافت نموده اند)هر نفر حداقل به مدت شش ماه به جای زندانیان اختلاسگر به زندان رفته و حکم آزادی دزدان صادر گردد. در صورتی که مدت محکومیت زندانی شدن بازنشستگان بیش از زمان محکومیت مفسدان اقتصادی باشد ،مدت مذکور به منظور استفاده کسانی که در آینده به جرم اختلاس ممکن است به زندان محکوم گردند،ذخیره گردد.
سید رضا حسینی،سیزدهم تیرماه هزار وچهار صد و دو،بندر کنگان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین