هیئت رئیسه شورای اسلامی استان بوشهر انتخاب شد عبدالخالق برزگرزاده به‌عنوان رئیس شورای اسلامی استان بوشهر برای مدت یکسال انتخاب شد. محمد قائدی به عنوان نایب رئیس، سید محمد حسینی زاده به عنوان سخنگو وسید وهاب میرجهانمردی به عنوان منشی شورای استان انتخاب شدند. حسن رمضانی و سید محمد حسینی به‌عنوان نماینده شورای اسلامی استان […]

هیئت رئیسه شورای اسلامی استان بوشهر انتخاب شد

عبدالخالق برزگرزاده به‌عنوان رئیس شورای اسلامی استان بوشهر برای مدت یکسال انتخاب شد.

محمد قائدی به عنوان نایب رئیس، سید محمد حسینی زاده به عنوان سخنگو وسید وهاب میرجهانمردی به عنوان منشی شورای استان انتخاب شدند.

حسن رمضانی و سید محمد حسینی به‌عنوان نماینده شورای اسلامی استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها برای مدت ۴ سال انتخاب شدند