🔹به سربازان وظیفه بومی نیروی‌های مسلح که از ابتدای سال ۱۳۹۷ خدمت سربازی را به پایان رسانده‌اند و مدرک مهارت آموزی از یکی از مراکز آموزش دولتی دارند، تسهیلات اشتغال پرداخت می شود. 🔹افرادی که ساکن شهرستان بوشهر هستند، می‌توانند به معاونت وظیفه عمومی استان و سایر شهرستان‌ها به مراکز وظیفه عمومی شهرستان خود […]

 

🔹به سربازان وظیفه بومی نیروی‌های مسلح که از ابتدای سال ۱۳۹۷ خدمت سربازی را به پایان رسانده‌اند و مدرک مهارت آموزی از یکی از مراکز آموزش دولتی دارند، تسهیلات اشتغال پرداخت می شود.

🔹افرادی که ساکن شهرستان بوشهر هستند، می‌توانند به معاونت وظیفه عمومی استان و سایر شهرستان‌ها به مراکز وظیفه عمومی شهرستان خود مراجعه و برای دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم درخواست تسهیلات اشتغال اقدام کنند.