وام بانکی برای مردم نه؛ برای کارمندان بانک‌ها میلیاردی! 🔹نگاهی به بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان در میان بانک‌های کشور نشان می‌دهد پست بانک ایران با اعطای متوسط تسهیلات یک میلیارد و ۲۷ میلیون تومان به هر کارمند، در رتبه اول بالاترین تسهیلات اعطایی به کارکنان قرار دارد. پس از پست بانک نیز بانک صنعت […]


وام بانکی برای مردم نه؛ برای کارمندان بانک‌ها میلیاردی!


🔹نگاهی به بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان در میان بانک‌های کشور نشان می‌دهد پست بانک ایران با اعطای متوسط تسهیلات یک میلیارد و ۲۷ میلیون تومان به هر کارمند، در رتبه اول بالاترین تسهیلات اعطایی به کارکنان قرار دارد. پس از پست بانک نیز بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومانی به‌طور متوسط به هر کارمند در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن نیز بانک رفاه با تسهیلات یک میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار دارد.

۱-#پست_بانک؛ ۱ میلیارد و ۲۷میلیون تومان به هر کارمند

۲-#صنعت_معدن؛۱ میلیارد و ۱۴میلیون  به هر کارمند

۳- #بانک_رفاه؛ ۱ میلیارد تومان به هر کارمند

۴-#توسعه_تعاون؛ ۹۵۸میلیون‌تومان به هر کارمند

۵-#بانک_مسکن؛ ۹۲۴میلیون تومان به هر کارمند

۶-#بانک_ملی؛ ۹۰۷ میلیون تومان به هر کارمند

۷-#بانک_سینا؛ ۸۷۷میلیون تومان به هر کارمند

۸-#مهر_ایران؛ ۸۶۰میلیون تومان به هر کارمند

۹-#بانک_ملت؛ ۸۱۷میلیون‌تومان به هر کارمند

۱۰-#بانک_تجارت؛ ۸۱۳میلیون تومان به هر کارمند

۱۱-#بانک_کشاورزی؛ ۷۹۸میلیون تومان به هر کارمند

۱۲-#بانک_سامان؛ ۷۹۱ میلیون تومان به هر کارمند

۱۳-#بانک_سپه؛ ۷۷۴میلیون تومان به هر کارمند

۱۴-#بانک_صادرات؛ ۷۵۲میلیون تومان به هر کارمند

۱۵-#بانک_آینده؛ ۷۷۴ میلیون تومان به هر کارمند

  • منبع خبر : خبر بانکی