🔹مسئولی که فرزندش به خارج می‌رود بی‌شرف است.   🔹 باید آبروی مسئولی که فرزندش به آمریکا می‌رود را برد و به او توهین کرد.   🔹کدام یک از فرزندان مسئولین که در خارج درس خوانده‌اند تا امروز خری شده‌اند؟   🔹 مسئولین جمهوری اسلامی افتخار می‌کنند که فرزندانشان در آمریکا درس می‌خوانند.   […]

 

🔹مسئولی که فرزندش به خارج می‌رود بی‌شرف است.

 

🔹 باید آبروی مسئولی که فرزندش به آمریکا می‌رود را برد و به او توهین کرد.

 

🔹کدام یک از فرزندان مسئولین که در خارج درس خوانده‌اند تا امروز خری شده‌اند؟

 

🔹 مسئولین جمهوری اسلامی افتخار می‌کنند که فرزندانشان در آمریکا درس می‌خوانند.

 

 

  • منبع خبر : عصر فوری