🔹خاتمى امروز در میان جمعى از مشاوران خود با بیان اینکه مکررا به مسئولان نظام نسبت به خطر خودبراندازى و فروپاشى اجتماعى توجه داده ایم ولى گویا گوش شنوایى وجود ندارد، گفت: به نظر مى‌رسد خطر خودبراندازى که بارها از آن سخن گفته شده است با بازگشت مجدد فعالیت گشت ارشاد و نیز برخوردهاى پلیسی، […]

🔹خاتمى امروز در میان جمعى از مشاوران خود با بیان اینکه مکررا به مسئولان نظام نسبت به خطر خودبراندازى و فروپاشى اجتماعى توجه داده ایم ولى گویا گوش شنوایى وجود ندارد، گفت: به نظر مى‌رسد خطر خودبراندازى که بارها از آن سخن گفته شده است با بازگشت مجدد فعالیت گشت ارشاد و نیز برخوردهاى پلیسی، امنیتى و احکام قضایى نامتعارف نسبت به مسائل اجتماعى خصوصا با بانوان، بیش از پیش خودنمایى مى‌کند.

🔹وی با اظهار شگفتى از بى‌تدبیرى مسئولان اصلى نظام نسبت به مسائل اجتماعى، افزود: با توجه به تجربه تلخ گذشته و هزینه‌هاى سنگینى که جامعه پرداخته و لطماتى که به حیثیت اسلام وارد آمده است، انتظار مى‌رود که مسئولان نه تنها با این رفتارها و رویکردها و مواضع مخالفت کنند بلکه با مسببان و مباشران برخورد جدى داشته باشند.

👈این در حالیست  که متأسفانه چنین تدبیر و عقلانیتى دیده نمى‌شود و اگر این رویه‌هاى نادرست ادامه یابد، جامعه ملتهب ما را بیش از گذشته ملتهب‌تر خواهد کرد.

  • منبع خبر : عصر فوری